Tag - cách bấm

Tháng Năm 2016

Bấm đầu dây mạng LAN một cách đơn giản

Mạng LAN hay còn gọi là mạng cục bộ , mạng cục bộ thường được thiết kế phổ biến tại gia đình hay công sở trong phạm vi nhỏ hẹp .
Ngày nay với sự phổ biến của mạng internet thì hầu hết trong mọi gia đình đều sử dụng dây mạng ” LAN ” này .

Trong suốt quá trình sự cố , nếu không có chuyên môn thì thật là khó xử lý sự cố như : đứt dây […]