Tag - giá cước từ tháng 6

Tháng Sáu 2016

Giá cước truyền hình FPT Play HD

Quy hoạch hóa các gói cước truyền hình FPT được áp dụng từ ngày 1 – 6 – 2016 cơ bản đã thay đổi cơ cấu gói cước có lợi cho người sử dụng với các đặc tính cũng như tính năng được cơ bản hóa kênh , nâng cao chất lượng dịch vụ được áp dụng đối với số đông khách hàng.

VD: trước đây khách hàng muốn xem một số kênh truyền hình HD thì bắt buộc phải […]