Tag - giữa

Tháng Tư 2016

Người giầu và người nghèo khác nhau như thế nào ?

Tác giả người Canada T. Harv Eker đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi điều gì làm nên sự khác nhau giữa người giàu thông qua cuốn sách “Bí mật tư duy triệu phú”.
»Sự khác nhau giữa người giầu và người nghèo về cách nghĩ

Người giàu tin rằng: Tôi tạo ra cuộc đời của chính mình. Người nghèo thì nghĩ: Cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với mình.

Người giàu tham gia trò chơi tiền […]