Tag - lỗi WiFi

Tháng Năm 2016

Khắc phục lỗi Laptop HĐH Windows không vào được WiFi

Không truy cập được vào WiFi chủ yếu theo mấy nguyên nhân sau đây :

Chưa cài đặt driver cho laptop hoặc chưa có driver tương thích
Chưa bật phím WiFi có trên laptop
Xung ip
Modem WiFi chưa bật
Modem WiFi bật nhưng đường truyền internet bị gián đoạn ( vẫn bắt được WiFi nhưng không vào được mạng internet )

Các khách phục cơ bản như sau :

Kiểm tra lại Modem kiểm tra xem đèn có sáng […]