Tag - sử dụng

Tháng Tư 2016

Ưu đãi khách hàng đã sử dụng internet khi lắp đặt truyền hình Fpt

Trong tháng 4 / 2016 , Fpt Telecom ra mắt khuyến mại ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đang sử dụng internet khi tham gia đăng ký truyền hình được áp dụng gói “combo cũ ”
Đối tượng khách hàng áp dụng :

Vùng ven: khách hàng sử dụng gói cước F7 , F6 khi đăng ký thêm truyền hình được ưu đãi gói cước combo F6 Vod/Premium : giảm 25.000đ tiền cước internet và 10.000đ tiền truyền hình thông […]

Tháng Ba 2016

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD
1. BỘ ĐIỀU KHIỂN

1. Bật /tắt

21. Browser
Không sử dụng

2. Setup
Hiển thị màn hình cài đặt
22. TV Mode
Không sử dụng

3. TV
Dịch vụ kênh truyền hình
23. Media
Không sử dụng

4. Symbol
Ký tự
24. VOD
Dịch vụ phim truyện

5. Clear
Xóa ký tự hiện tại
25. Caps/Num
Chọn ký tự/ số

6. Home
Trở về màn hình chính
26. Menu
Không sử dụng

7. Up
Di chuyển lên
27. Right
Di chuyển qua phải

8. Left
Di chuyển sang trái
28. OK
Xác nhận thực hiện

9. Down
Di chuyển xuống
29. Back
Trở về trang trước

10. Info
Tắt/bật […]