Tag - thị trấn Đông Anh

Tháng Năm 2016

Thay đổi số nhà văn phòng giao dịch Fpt Telecom Đông Anh

Fpt Telecom Hà Nội xin thông báo về việc thay đổi số nhà từ 124 Cao Lỗ , thị trấn Đông Anh , Hà Nội chuyển thành 220 Cao Lỗ , thị trấn Đông Anh , Hà Nội.
»Đăng ký lắp mạng FPT tại Đông Anh , Hà Nội
Thành phố Hà Nội trong tháng 5/2016 tại thị trấn Đông Anh đã rà soát và đánh lại số nhà trên tuyến đường Cao Lỗ thuộc thị trấn . Do vậy vẫn […]