Hỗ trợ dịch vụ Archives » Truyền hình internet cáp quang FPT
Home / Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ dịch vụ

Hỗ trợ các thủ tục như : chuyển đổi địa điểm , thanh toán cước , thanh lý hợp đồng …

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD

Hướng dẫn sử dụng Fpt Play HD 1. BỘ ĐIỀU KHIỂN 1. Bật /tắt 21. Browser Không sử dụng 2. Setup Hiển thị màn hình cài đặt 22. TV Mode Không sử dụng 3. TV Dịch vụ kênh truyền hình 23. Media Không sử dụng 4. Symbol Ký tự 24. …

Read More »